Dijital Dönüşüm’de fayda

Şirketlerimizin verimlilik ve müşteri bağımlıklarını arttırmak ve daha büyük şirketler ile rekabet kolaylığının sağlanması için uzun dönemli stratejilerde dijital dönüşüm (dijitalleşme) kavramının kurumlarımız içerisinde benimsenmesi son yıllarda daha çok ön plana çıkmış durumda.

Tüketicilerin ise dijital dönüşüm yolculuğunda, dijital dönüşüm kavramını anlaması daha kolay bir süreç ile gerçekleştiğini görmekteyiz. Son 20 yıl içerisinde gerçekleşen İnternet’in hayatımızın her noktasına girmesiyle beraber başlayan ve son yıllarda hayatımızın merkezine yerleşen mobil teknolojiler ile bir bütünü meydana getirdiğinde günlük para alışverişlerimiz, uzak mesafelerde iletişim becerilerimiz, evlerimizde kullandığımız tüm teknolojilerin Mobil üzerinden takip edilmesine dijital dönüşümün yansıyan yüzünü görmekteyiz.

Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Dikkat Etmesi Gerekenler!

Kurumlarımızda dönüşüm süreçlerinde harcama politikalarımıza daha dikkatli yaklaşmalı ve doğru yatırım kararları vermeleri için analiz süreçlerini doğru yapmaları gerekmektedir. Bir çok startup firmaları dönüşüm süreçleri, konusunda gösterdiği politikalar ya süreç içerisinde yaşamlarını sürdürmeye yada daha başlamadan son bulmasına neden olmuştur.

Özellikle Türkiye’de ki kurumların gelişim sürecinde yaşadığı dijital dönüşüm kararlarını alırken kendi öz kaynaklarından yararlanma, dış kaynak kullanımının minimize etme; döviz dalgalanmalarından etkilenmemesi için önemli bir karar olacaktır.

Kendi Mobil Uygulamalarımız, İnternet üzerinden satış yapabilen Portallerimiz, Sosyal Medya uygulamalarımız olmazsa olmaz tüm teknolojik yatırımlarımız kendi öz varlıklarımız ile üretimine ve Dış bağımlılığımızı minimize ederek ihraç edecek duruma getirmek amaçlanmalıdır.

Eğitimde Dijital Dönüşümün Yakalanması

Günümüzde bireylerin eğitim becerilerini ve hayat standartlarını belirleyen en önemli etken teknoloji olmuş durumda.

Hayat standartlarını arttırmada ve sınırsız ihtiyaçların içerisinde eğitim isteklerinin toplumsal olarak yaygınlaştırılması ve her bireyin eğitimlerinin karşılanabilmesi için dijital dönüşüm ve uzaktan eğitim sistemlerinin kullanımı önemli yer tutmaktadır. Yükseköğretimde hayat boyu öğrenme stratejilerinin yaygınlaştırılması, teknoloji ile birlikte toplumun değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak daha geniş kitlelere hitap eden yeni bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Bu eğitim sistemi ile zaman ve mekan kavramı ortadan kalmış, Senkron ve asenkron öğretim arayüzleri ile her yerde her zaman ve herkes ’e açık eğitim şekli benimsenmiştir.

Tarih boyunca toplumların içinden geçtiği değişim  süreçleri eğitimi sistemlerini ve doğal olarak da müfredat içeriğini de direkt olarak etkilemiştir. Eğitim en önemli unsurlarından biri olan öğretmenler ve öğretim yöntemleri de eğitime paralel olarak değişikliğe uğramışlardır.

Eğitmenin ve Eğitimin sınırsız imkanlar sunduğu dijital ortamlarda hem maddi kaynaklar daha sağlıklı kullanılmakta hem de oluşan gereksiz maliyetlerde ortadan kalmaktadır.

Dijitalleşmenin daha yüksek oranda kullanımı ve gelişime ön ayak olmak ve kurumlarımızın cari canlanmasını sağlamak için hem eğitim, hem ticari dijital dönüşümlere yatkınlığı arttırmada öncü olmalı ve kendi öz kaynaklarımız ile üretim yapmamız gerekliliğini yaygınlaştırmamız gereklidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir