SQL Server Aktif Kullanıcı Listesi

  1. SELECT
  2. DB_NAME(dbid) as DBName,
  3. COUNT(dbid) as NumberOfConnections,
  4. loginame as LoginName
  5. FROM
  6. sys.sysprocesses
  7. WHERE
  8. dbid > 0
  9. GROUP BY
  10. dbid, loginame

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir