SQL Server IMKB Döviz Bilgileri Çekmek

CREATE PROC DoviKuruAktar AS DECLARE @URL AS VARCHAR(8000) SET @URL=’http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml’ DECLARE @OBJ AS INT DECLARE @RESULT AS INT EXEC @RESULT=SP_OACreate ‘MSXML2.XMLHttp’,@OBJ OUT EXEC @RESULT=SP_OAMethod @OBJ,’open’,NULL,’GET’,@URL,FALSE EXEC @RESULT=SP_OAMethod @OBJ,SEND,NULL,” CREATE TABLE #XML (STRXML VARCHAR(MAX)) INSERT INTO #XML(STRXML) EXEC @RESULT=SP_OAGetProperty @OBJ,’responseXML.xml’ DECLARE @XML AS XML SELECT @XML=STRXML FROM #XML SELECT @XML –DROP TABLE #XML DECLARE @HDOC AS INT EXEC SP_XML_PREPAREDOCUMENT @HDOC OUTPUT,@XML –select @hdoc SELECT * FROM OPENXML(@HDOC,’Tarih_Date/Currency’) WITH (Unit VARCHAR(50) ‘Unit’,…

30 Mayıs 2019
Read More >>

Veri Analizinde Lider Olmak.

Yeni nesil teknolojilerin ve modellemelerin temelinde veri yer alıyor. Bu yeni döneme ayak uydurabilmek için veriyi iyi analiz edebilmek ve elde ettiğimiz verileri doğru kullanabilmek bizim lider kişiliğimizi ortaya çıkaracaktır. Peki biz makine öğrenmesi sonucu oluşacak büyük veri yığınlarını analiz etmek ya da analiz edecek algoritmalara önderlik etmek için ne kadar hazırız? Makalemizde, verinin doğru kullanımından önce, veri hakkında bazı tanımlamalar yapalım. Veri analizi, yararlı bilgileri keşfetmek, sonuç çıkarmak ve…

19 Nisan 2019
Read More >>

GELECEKTE BİLİŞİM KONFERANSI

19 Nisan 2019

NEDİR? Gelecekte Bilişim Konferansı dijital dönüşüm ve değişimi bilişim sektörü perspektifinden değerlendiren ve bu alanda bir gelecek vizyonu çizen tek etkinliktir. Yaşanan dönüşüm birçok sektörde olduğu gibi bilişim sektöründe de bir paradigma değişimine neden olmaktadır. Bu paradigma değişimi sektördeki araçlardan, iş yapış modellerine birçok alanda farklı fırsat ve tehditleri barındırmaktadır. Bu tehdit ve fırsatların belirlenmesi ve zamanında doğru aksiyonların alınması geleceğe güvenle bakmak adına önem arz etmektedir. Bu etkinlikte dijital…

Read More >>

Hafıza ve Öğrenmek !

Konuşabilme özelliği bile tek başına insan beyninin ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtıdır. Orantısal olarak vücudun küçük bir bölümünü kaplasa da, toplam enerjinin beşte biri beyin tarafından kullanılır. Hafızası en güçlü olan ve en fazla öğrenme yetisine sahip olan canlı insandır. Öğrenme ve hafıza konusunda ilk bilimsel deneyler 1885 yılında Hermann Ebbinghaus, birkaç yıl sonra da Ivan Pavlov ve Edgar Thorndike tarafından yapılmıştır. Pierre Paul Broca adlı bir bilim insanı 1863…

5 Ocak 2019
Read More >>

Çocuklarımız Endüstri 4.0 Devrimine Hazır mı?

Devrim, toplum için üretim yapan kurumların işleyişinde köklü değişimlerin olmasıdır. Devrimler sosyal ve kültürel yapının tamamen değişmesine de neden olmaktadır. Bazen de devrimler köklü değişimlerden çok bir geçiş sürecini oluşturabilmektedir. Birinci sanayi devriminden ikinci sanayi devrimine geçiş birbirleri ile etkileşimli ve ikinci sanayi devrimi gelişimini tamamladıktan sonra, birinci sanayi devriminin sonlanması gerçekleşmiştir. Bazı devrimler ise çok hızlı gerçekleşebilmektedir. Mesela Fransız devrimi köklü bir değişimdir. Endüstri 4.0, en doğru tanımı ile …

26 Aralık 2018
Read More >>

Bilişim Teknolojileri ve Genç Girişimcilik

Başlangıç Etrafımıza baktığımızda kendisini anlatan birçok insan görüyoruz değil mi? Bilişim sektörü özellikle. Bu sektörde başarı oranı yaptığınız ürün ve çalışmalar ile ölçülürken elde ettiğiniz kazanımlar sizin için büyük ancak bir o kadar tehlikeli boyutlarda olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda en büyük sorunlarımızı ele aldık bu toplantıda başlıca sorunların sürekli ülke içerisindeki bazı kesim ve kısımlardan kaynaklandığı düşüncesi ve sektörün yaşadığı ekonomik buhran dönemi üzerinde yoğunlaşan havanın bu konuda oldukça etkili olduğunu…

15 Kasım 2018
Read More >>