SQL Server’da 15405 hatası ve çözümü

12 Eylül 2018

Herkese merhaba, bu yazımda sizlere SQL Server da karşılaştığımız 15405 hatasının nedeninden ve çözümünden bahsedeceğim. Örneğin bir veritabanının backup dosyasını aldınız ve veritabanınıza restore ettiniz. Daha sonra ‘sa’ kullanıcısı yada başka bir kullanıcı ile bu veritabanı üzerinde değişiklikler yapmak istediniz. Örneğin Database Diagrams sekmesine tıklayıp yeni bir diagram oluşturmak istediğinizde karşınıza ‘sa’ kullanıcısı ile bu veritabanı üzerinde yeterli yetkinizin olmadığı gibi bir uyarı alabilirsiniz. SQL Server karşınıza Aşağıdaki gibi bir…

Read More >>

SQL Rastgele Kayıt Gerirmek

SQL ile rastgele kayıt çekebilmek için farklı sql dillerinden farklı bir anahtar kelime kullanılmaktadır bu makalemizde en popüler çoğu veritabanı yönetim sistemlerinden rastgele kayıt çekmenin sözdizimini göreceğiz. Alttaki sql cümlelerinde birçok VTYS(Veritabanı Yönetim Sistemi)’de rastgele satır alma işlemi için örnek hazırlanmıştır. MySQL ile Rastgele Satır Getirme SELECT FirstName FROM Employees ORDER BY RAND() LIMIT 1 PostgreSQL ile  Rastgele Satır Getirme SELECT column FROM table ORDER BY RANDOM() LIMIT 1 MSSQL…

12 Temmuz 2018
Read More >>

SQL Server Backup Alma Yöntemleri

8 Temmuz 2018

1. YÖNTEM :  SQL SERVER ın çalışmasını durdurun.(Object Explorerdan üzerine sağ tıklayıp Stop diyerek ya da masaüstünden Bilgisayarıma sağ tıkla – Yönet – Hizmetlerden SQL SERVER ı bul,üzerine sağ tıkla Durdur de) Yedeğini alacağınız database in mdf ve ldf dosyalarının bulunduğu dizine git ve o dosyaları kopyalarayarak istediğin yere al. artık databasenin yedek dosyaları elinde. Yedeği yükleyeceğin sql servera management studiodan bağlan. Databases e sağ tıkla Attach de. Açılan pencereden…

Read More >>

SQL Unique Constraint Kullanımı

5 Temmuz 2018

MS-SQL’de oluşturmuş olduğumuz tablolar içinde yer alan her bir kolonda eşsiz şekilde, yani benzersiz birbirinden farklı veriler bulunmasını isteyebiliriz. Bunun için UNIQUE deyimini kullanırız. Aynı Primary Key mantığı gibi çalışmaktadır ama primary keyden tek farkı unique kolonlar NULL veriler de içerebilir. Primary Key kolonlarda mutlaka veri olmalıdır. Tek bir kolona UNIQUE kısıtlaması verilebildiği gibi, birden fazla kolona da UNIQUE kısıtlaması verebiliriz. Ayrıca tablolarımızı oluştururken UNIQUE kısıtlaması yapabildiğimiz gibi, daha sonradan…

Read More >>

SQL FOR XML PATH Kullanımı

5 Temmuz 2018

Tablo şeklinde oluşturulmuş verilerden  XML belgeleri elde etmek istiyor isek en iyi kullanılacak araç FOR XML PATH’tir. Çünkü PATH modu XPATH standardının avantajlarını sağlamaktadır. XPATH, XML hiyerarşileri geliştirmek için kullanılan bir W3C standardıdır. XPATH ayrıca XQuery ve XPointer gibi diğer kullanışlı araçları da içermektedir. Burada kısaca W3C nedir açıklayayım. W3c veya diğer adı ile World Wide Web Consortium (www.w3.org), bir gruptur. Bu grup kimisi ücretli kimisi gönüllü olarak hizmet eden…

Read More >>

SQL Replace ve Stuff Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar, Bu dersimizde replace ve stuff fonksiyonun nasıl kullanıldığı, farklarının neler olduğunu anlatacağız. Dilerseniz öncelikle replace ve stuff fonksiyonunu açıklayayım. REPLACE FONKSİYONU Sql ile veri sorgularken çoğunlukla istemediğimiz karakterler veya özel karakterler içeren veriler oluyor . Bu sebepten ötürü verileri sorgulamak için ek kodlar yazmak gerekebiliyor bunu ortadan kaldırmanın en kolay yolu Replace() fonksiyonudur. STUFF FONKSİYONU Stuff fonksiyonu, bir ifadenin belli bir yerini başka bir ifade ile değiştirmek için kullanılır. Kullanımı…

5 Temmuz 2018
Read More >>

SQL Join Sorguları

6 Haziran 2018

Inner Join: İki Tabloda bulunması gereken kayıtları listelemek için kullanılır. Sol 1. tabloda bulunan kayıt, 2. yani sağ tabloda yok ise getirmez SELECT P.FirstName,P.LastName,P.PersonType,PP.PhoneNumber FROM Person.Person AS P INNER JOIN Person.PersonPhone AS PP ON P.BusinessEntityID=PP.BusinessEntityID İki tabloda da BusinessEntityID’ler aynı olanlar listelenmiş oldu. Sağlaması SELECT BusinessEntityID FROM Person.Person UNION SELECT BusinessEntityID FROM Person.PersonPhone SQL Left Outer Join: İki farklı tabloda yer alan bilgilerden solda olan kayıtları listeler Aşağıdaki örnekte StateProvince…

Read More >>

SQL Server If Else Kullanımı

Bu makalemizde, If, Else Yapısından bahsedeceğiz. Program çalışırken belli şarta göre akışı kontrol eden sorgulardır. IF(koşul) BEGIN –Eğer koşulumuz doğru ise bu alandaki ifademiz çalışır. END ELSE BEGIN –Eğer koşulumuz doğru değilse bu alandaki ifademiz çalışır. END İlk örneğinmizde, Sayı değişkenimiz ile Salesorder Details tablosunda var olan kayıtlar 30.000 ‘den az yada fazla kayıt olup olmadığını sorgulayıp, print  edeceğiz. DECLARE @Sayi INT; SELECT @Sayi = COUNT(*) FROM Sales.SalesOrderDetail; IF @Sayi…

6 Haziran 2018
Read More >>

SQL Pivot Table

28 Mayıs 2018

Herkese Merhaba bu yazımızda Pivot kavramını inceleyeceğiz. Pivot komutu Oracle, Ms Sql Server gibi Sql tabanlı databaselerin hepsinde vardır. Bazı durumlarda OLAP Normalizasyon kurallarına göre hazırlanmış tablolarda OLAP şeklinde sorgulamalara izin verilmeyebilir. Bu gibi durumlarda devreye Pivot sorgulama girer ve size detaylı analiz imkanı verir. Pivot tabloda alt alta sıralanmış olan kayıtları yan yana kolonlar halinde göstermenize yarar.Örnej Uygulamamızda Nortwind veritabanı üzerinde çalışan ve patron ilişkilerini yan yana yazacağız. DECLARE…

Read More >>

SQL Server / SQL Server Bulut Entegrasyonu 1

SQL Server ile çalışan firmaların kendilerini bulut sitemine taşımaları şaşırtıcı olmasa gerek. Uygulamaların Bulut sistemine taşınmasında acele etmemenin bir çok iyi nedeni var. SQL ile çalışan bir çok şirket önemli (kritik) uygulamaları bilinmeyen ortamlara taşınması oldukça büyük risk içermektedir. Günümüzde birçok şirket veritabanı ile çalışmakta ve kritik verilerle çalışan büyük yatırımlar yapmaktadır. Biraz para tasarrufu yapabilmek için yüksek potansiyelli çalışmaktan vazgeçmek ve riske girmek doğru değil. Ayrıca birçok firma Bulut içine…

21 Mayıs 2018
Read More >>