SQL Server IMKB Döviz Bilgileri Çekmek

CREATE PROC DoviKuruAktar AS DECLARE @URL AS VARCHAR(8000) SET @URL=’http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml’ DECLARE @OBJ AS INT DECLARE @RESULT AS INT EXEC @RESULT=SP_OACreate ‘MSXML2.XMLHttp’,@OBJ OUT EXEC @RESULT=SP_OAMethod @OBJ,’open’,NULL,’GET’,@URL,FALSE EXEC @RESULT=SP_OAMethod @OBJ,SEND,NULL,” CREATE TABLE #XML (STRXML VARCHAR(MAX)) INSERT INTO #XML(STRXML) EXEC @RESULT=SP_OAGetProperty @OBJ,’responseXML.xml’ DECLARE @XML AS XML SELECT @XML=STRXML FROM #XML SELECT @XML –DROP TABLE #XML DECLARE @HDOC AS INT EXEC SP_XML_PREPAREDOCUMENT @HDOC OUTPUT,@XML –select @hdoc SELECT * FROM OPENXML(@HDOC,’Tarih_Date/Currency’) WITH (Unit VARCHAR(50) ‘Unit’,…

30 Mayıs 2019
Read More >>

SQL Server’da 15405 hatası ve çözümü

12 Eylül 2018

Herkese merhaba, bu yazımda sizlere SQL Server da karşılaştığımız 15405 hatasının nedeninden ve çözümünden bahsedeceğim. Örneğin bir veritabanının backup dosyasını aldınız ve veritabanınıza restore ettiniz. Daha sonra ‘sa’ kullanıcısı yada başka bir kullanıcı ile bu veritabanı üzerinde değişiklikler yapmak istediniz. Örneğin Database Diagrams sekmesine tıklayıp yeni bir diagram oluşturmak istediğinizde karşınıza ‘sa’ kullanıcısı ile bu veritabanı üzerinde yeterli yetkinizin olmadığı gibi bir uyarı alabilirsiniz. SQL Server karşınıza Aşağıdaki gibi bir…

Read More >>

SQL Rastgele Kayıt Gerirmek

SQL ile rastgele kayıt çekebilmek için farklı sql dillerinden farklı bir anahtar kelime kullanılmaktadır bu makalemizde en popüler çoğu veritabanı yönetim sistemlerinden rastgele kayıt çekmenin sözdizimini göreceğiz. Alttaki sql cümlelerinde birçok VTYS(Veritabanı Yönetim Sistemi)’de rastgele satır alma işlemi için örnek hazırlanmıştır. MySQL ile Rastgele Satır Getirme SELECT FirstName FROM Employees ORDER BY RAND() LIMIT 1 PostgreSQL ile  Rastgele Satır Getirme SELECT column FROM table ORDER BY RANDOM() LIMIT 1 MSSQL…

12 Temmuz 2018
Read More >>

SQL Server Backup Alma Yöntemleri

8 Temmuz 2018

1. YÖNTEM :  SQL SERVER ın çalışmasını durdurun.(Object Explorerdan üzerine sağ tıklayıp Stop diyerek ya da masaüstünden Bilgisayarıma sağ tıkla – Yönet – Hizmetlerden SQL SERVER ı bul,üzerine sağ tıkla Durdur de) Yedeğini alacağınız database in mdf ve ldf dosyalarının bulunduğu dizine git ve o dosyaları kopyalarayarak istediğin yere al. artık databasenin yedek dosyaları elinde. Yedeği yükleyeceğin sql servera management studiodan bağlan. Databases e sağ tıkla Attach de. Açılan pencereden…

Read More >>

SQL Unique Constraint Kullanımı

5 Temmuz 2018

MS-SQL’de oluşturmuş olduğumuz tablolar içinde yer alan her bir kolonda eşsiz şekilde, yani benzersiz birbirinden farklı veriler bulunmasını isteyebiliriz. Bunun için UNIQUE deyimini kullanırız. Aynı Primary Key mantığı gibi çalışmaktadır ama primary keyden tek farkı unique kolonlar NULL veriler de içerebilir. Primary Key kolonlarda mutlaka veri olmalıdır. Tek bir kolona UNIQUE kısıtlaması verilebildiği gibi, birden fazla kolona da UNIQUE kısıtlaması verebiliriz. Ayrıca tablolarımızı oluştururken UNIQUE kısıtlaması yapabildiğimiz gibi, daha sonradan…

Read More >>

SQL FOR XML PATH Kullanımı

5 Temmuz 2018

Tablo şeklinde oluşturulmuş verilerden  XML belgeleri elde etmek istiyor isek en iyi kullanılacak araç FOR XML PATH’tir. Çünkü PATH modu XPATH standardının avantajlarını sağlamaktadır. XPATH, XML hiyerarşileri geliştirmek için kullanılan bir W3C standardıdır. XPATH ayrıca XQuery ve XPointer gibi diğer kullanışlı araçları da içermektedir. Burada kısaca W3C nedir açıklayayım. W3c veya diğer adı ile World Wide Web Consortium (www.w3.org), bir gruptur. Bu grup kimisi ücretli kimisi gönüllü olarak hizmet eden…

Read More >>

SQL Replace ve Stuff Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar, Bu dersimizde replace ve stuff fonksiyonun nasıl kullanıldığı, farklarının neler olduğunu anlatacağız. Dilerseniz öncelikle replace ve stuff fonksiyonunu açıklayayım. REPLACE FONKSİYONU Sql ile veri sorgularken çoğunlukla istemediğimiz karakterler veya özel karakterler içeren veriler oluyor . Bu sebepten ötürü verileri sorgulamak için ek kodlar yazmak gerekebiliyor bunu ortadan kaldırmanın en kolay yolu Replace() fonksiyonudur. STUFF FONKSİYONU Stuff fonksiyonu, bir ifadenin belli bir yerini başka bir ifade ile değiştirmek için kullanılır. Kullanımı…

5 Temmuz 2018
Read More >>

SQL Join Sorguları

6 Haziran 2018

Inner Join: İki Tabloda bulunması gereken kayıtları listelemek için kullanılır. Sol 1. tabloda bulunan kayıt, 2. yani sağ tabloda yok ise getirmez SELECT P.FirstName,P.LastName,P.PersonType,PP.PhoneNumber FROM Person.Person AS P INNER JOIN Person.PersonPhone AS PP ON P.BusinessEntityID=PP.BusinessEntityID İki tabloda da BusinessEntityID’ler aynı olanlar listelenmiş oldu. Sağlaması SELECT BusinessEntityID FROM Person.Person UNION SELECT BusinessEntityID FROM Person.PersonPhone SQL Left Outer Join: İki farklı tabloda yer alan bilgilerden solda olan kayıtları listeler Aşağıdaki örnekte StateProvince…

Read More >>