• GELECEKTE BİLİŞİM KONFERANSI
  • Bilişim,Ekonomi,İş Dünyasının Yeni Dergisi Aralık Ayında Yayında!
  • Bilişim Zirvesi 2018
  • Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi 2018
  • Dijital Dönüşüm’de fayda

ARP(Address Resolution Protocol) Nedir?

Bir LAN’da bir bilgisayar bir diğerine paket yollamadan önce, hedef bilgisayarın mac adresini öğrenmek ister. Hedef bilgisayarın mac’ini öğrensin ki, ethernet başlığına adresi yazsın. Bu durumda, gönderen; paket göndermek istediği bilgisayarın ip’sini bilmektedir ancak mac’ini bilmemektedir. Bir ARP request ile hedefin mac adresini ister. Gelen ARP reply’dan mac adresini öğrenir. Tanım: Bilinen bir ip adresini MAC(Media Access Control-Ortam Erişim Kontrolü) bulmaktır. Aynı MAC adresine sahip birden fazla bilgisayar bulunamaz. Mac…

Makale Oku>>

SQL Server Cursor ile Kayıtlar Üzerinde Satır Satır Gezinme

Cursor ile Verileri Satir Satir isleme Sql Serverda bir sorgu sonucu dönen kayitlar üzerinde satir satir islem yapmak için cursor kullaniriz. Cursor hangi satir üzerinde ise o satirda bulunan veriler ile islem yapariz. Nasil Kullanilir: Cursor de kullandigimiz Select cümlesinde dönen her kayit bir degiskene atanmalidir. Bu yüzden bu degeri alacagimiz bir degisken tanimlanir daha sonra cursor tanimlanarak cursor açilir. Select ifadesi sonucunda dönen kayit satir satir islenir. Basit bir…

Makale Oku>>

Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri ve Kullanım Şekilleri

Günümüz Programlama dillerin de en çok kullanılan yapı Nesne Tabanlı Programlama dilleri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 1990 sonrasında çok daha yaygın hale gelmiş bu programlama yapısı çok katmanlı mimarilerin güçlenmesini, Veritabanı programlamanın dinamiklerini oluşmasına etken olmuştur. Nesne yönelimli programlamanın temellinde, günlük hayatta kullandığımız nesnelerin (kavram ve objelerin) bilgisayar programı içinde kullanılarak programlama tekniklerinin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Nesneye yönelik programlama paradigmalarını ve Nesneye yönelik programlama dillerinin kullanım nedenlerini anlayabilmek için…

Makale Oku>>

SQL Server sa Şifresini Unuttum Diye Üzülme

Güvenlik nedeniyle SQL Server login lerden Builtin/Administrator ı genelde kaldırırız biliyorsunuz. Bu şekilde sadece sa kullanıcısının ve bizim belirlediğimiz yetkili kullanıcıların sysAdmin kalmasını sağlarız. Peki ya sa şifresini unutursak yada kaybedersek ne yapacağız? Sıkça karşılaşılan bu problemin elbette bir çözümü var. Bu makalede bunu görüyor olacağız. Unutulan sa şifresinin tekrar set edilmesi SQL Server Configuration Manager >> SQL Server >> Log On account tan SQL Server ın üzerinde kurulu olduğu…

Makale Oku>>

SQL Server / SQL Server Bulut Entegrasyonu 1

SQL Server ile çalışan firmaların kendilerini bulut sitemine taşımaları şaşırtıcı olmasa gerek. Uygulamaların Bulut sistemine taşınmasında acele etmemenin bir çok iyi nedeni var. SQL ile çalışan bir çok şirket önemli (kritik) uygulamaları bilinmeyen ortamlara taşınması oldukça büyük risk içermektedir. Günümüzde birçok şirket veritabanı ile çalışmakta ve kritik verilerle çalışan büyük yatırımlar yapmaktadır. Biraz para tasarrufu yapabilmek için yüksek potansiyelli çalışmaktan vazgeçmek ve riske girmek doğru değil. Ayrıca birçok firma Bulut içine…

Makale Oku>>

DDL ( Data Manipulation Language)

/* Kayıt Okuma SELECT Kayıt Ekleme INSERT Kayıt Güncelleme UPDATE Kayıt Silme DELETE */ SELECT (Seçim Sorugusu) Yazım Şekli: SELECT KOLONADI FROM TABLO ADI SELECT * FROM Ogrenciler AS Bir tabloya Ad Kolon Adı tanımlamak için kullanıyoruz. SELECT Ogrenci_Adi + ” + Ogrenci_Soyadi AS Ad_Soyad,Ogrenci_Sinif FROM Ogrenciler WHERE Kriteri / OR koşul hangisi sağlanıyor ise onu getir AND koşulu kesinlikle sağlananı getirir. SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Ogrenci_Id=2 OR Ogrenci_Id=1…

Makale Oku>>

SQL Mail Gönderme İşlemi

Akşam satış yapılan ürünlerin, ne kadar satış yapıldığını rapor halinde mail gönderme işleminin yapılması için gerekli adımları anlatacağız. Öncelikle SQL Mail Yönlendirmeyi yapabilmek için mail ayarlarını yapıyoruz. 1.Management altında Database Mail üzerine sağ tıklayıp Configure Database Mail Diyoruz. 2.Mail Kurulum sihirbaz karşılaması gelecektir, Next Diyoruz. 3.Yeni Bir mail yapılandırması için Setup Database Mail by performing the following seçeneği seçilir. 4.Yeni gönderen profili oluşturmak için  Add ‘e tıklıyoruz. 5. New Account…

Makale Oku>>

Suspect Moddaki SQL Server Veritabanını Kurtarma

Suspect durumuna düşmüş bir SQL Server veritabanınızı; veri kayıplarını da gözönüne alarak aşağıdaki komutları ard arda çalıştırarak kurtarabilirsiniz: EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabaniAdi’; ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabaniAdi’) ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CHECKDB (‘VeritabaniAdi’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) ALTER DATABASE VeritabaniAdi SET MULTI_USER

Makale Oku>>

SQL Google Api Kullanarak Translate Gerçekleştirme

MSSQL üzerinde API Kullanarak Google Translate nasıl gerçekleştiriliyor kısaca bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle cloud.google.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yararlanabileceğimiz “200$” hizmet paketi ile hesap açıyoruz. Açmış olduğumuz cloud hesabımız ile google ‘un sunmuş olduğu API’ lerinden yararlanmış olacağız. cloud.google.com adresi üzerinde hesabımıza giriş yapıyoruz. Kontrol paneli üzerinden Apileri ve hizmetleri etkinleştiriyoruz. Cloud Translation API aktif yapıyoruz. Kimik Bilgileri seçeneğinden , kimlik bilgisi oluşturu seçiyoruz ve API anahtarımızı SQL sorugumuza eklemek için…

Makale Oku>>

MS SQL Truncate Kullanımı

MS SQL’de tablo içinde yer alan satırları hızlı bir şekilde silmek için TRUNCATE deyimi kullanılır. Bu şekilde tablolar üzerinde rahatlıkla silme işlemi yapılabilir. Tabi bunun yapılabilmesi için önemli bir şart mevcut. MS SQL ortamında veritabanı için tanımlanan roller dbo veya db_ddladmin admin olmalı ya da serverda sysadmin rolüne sahip olunmalıdır. Söz dizimi olarak kullanımı aşağıdaki gibidir: TRUNCATE TABLE tabloAdı Bir veritabanındaki tüm tabloları tek tek truncate etmek yerine tek bir…

Makale Oku>>

Pin It on Pinterest